GIANT seriál „O nejlepšího vrchaře“ – bodování po prvním závodě

11/06/2014

Do bodování celého seriálu se započítává součet dvou vyšších dosažených bodů ze tří závodů! Každá kategorie má extra hodnocení, tzn., že se hodnotí v kategoriích A, B, C, D, E (mužské kategorie podle věku) a Z (kategorie žen). Junioři jsou hodnoceni společně s kategorií A! Příchozí jsou v celkovém bodování seriálu hodnoceni podle svého věku v rámci příslušných věkových kategorií.

V každé kategorii se v jednotlivém závodě přiděluje nejlepšímu závodníkovi 1000 bodů. Těchto tisíc bodů se dělí počtem závodníků, kteří nastoupili na start v jednotlivé kategorii. Podíl, výsledek, který získáme, se odečítá od maximálního počtu bodů (1000) prvního závodníka a stejným systémem sestupně až k poslednímu závodníkovi kategorie.

Do celkového hodnocení kategorie se započítávají i závodníci, kteří vystartovali do závodu, ale závod nedokončili, tzv. DNF. Všichni tito závodníci v jednotlivé kategorii získávají stejný počet bodů, který byl přidělen výpočtem prvnímu z nich.